Generelt

Norges UngdomskorNorges Ungdomskor samler unge sangere fra hele Norge til korsang av høy, internasjonal kvalitet. Deltakere i prosjektet er ungdom som enten har sang som sin fremste fritidsaktivitet eller som studerer musikk.

Ung i Kor har to hovedmål for Norges Ungdomskor-prosjektene:

 

  • Å utvikle dyktige, unge korsangere fra hele landet ved hjelp av dyktige dirigenter og inspirerende og utfordrende repertoar.
  • Å holde et høyt musikalsk nivå, og gi den enkelte sanger gode musikalske og sosiale opplevelser.

 

Praktisk

Norges Ungdomskor er et årlig prosjekt med unge sangere fra 16 til 26 år fra hele Norge. Deltakerne velges ut på bakgrunn av opptaksprøver. Opptak utlyses hver høst og prøvesang holdes påfølgende januar/februar. For mer informasjon om påmelding og prøvesang, se under informasjon om aktuelle prosjekter.

Sangerne møtes til prøver og konserter i løpet av prosjektene. Utgifter for sangere i forbindelse med deltagelse er dekket under prosjektene.

Det stilles krav til hver enkelt sanger om en positiv utvikling gjennom prosjektet, og arbeidsformen fordrer en stor del selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er tillatt som sanger å være med flere år på rad, og opptak kan gjelde for to år av gangen. Det vil si at hvis man som sanger har vært med i Norges Ungdomskor foregående år, trenger man ikke sende ny søknad for det aktuelle prosjektåret.

Kunstnerisk leder (dirigent) engasjeres til prosjektet for to år av gangen.

Ung i Kor er ansvarlig for administrasjonen av Norges Ungdomskor-prosjektet, og har både budsjett- og driftsansvar. Organisasjonens sekretariat i Oslo har administrasjonsansvaret, mens styret i Ung i Kor har det øverste ansvaret for prosjektet. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og Sparebankstiftelsen.